„KKN na szlaku”

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Zadanie publiczne realizowane w ramach projektu „KKN na szlaku” polega na aktywizacji osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności poprzez organizację wyjazdów na różnorakie imprezy sportowe. Poza tym, w zależności od potrzeb udział w meczach koszykarskiego Śląska, Gwardii Wrocław (siatkówka), Sparty Wrocław (żużel), a także reprezentacji narodowych w/w dyscyplin.

Realizacja planowanych działań ma znacząco przyczynić się do aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie co najmniej sześciu powiatów województwa dolnośląskiego (milicki, oleśnicki, trzebnicki, oławski, wrocławski miasto Wrocław) oraz do przezwyciężania niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności i osób nią dotkniętych.

W ramach projektu „KKN na szlaku” planowane jest zorganizowanie min. 9 wyjazdów na w/w imprezy sportowe.

 

 

Projekt „KKN na szlaku” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.